Příměstský tábor FZŠ Trávníčkova

Příměstský tábor FZŠ Trávníčkova

I v průběhu prázdnin pokračujeme v komunitních aktivitách pro žáky naší školy a na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Od 20. do 23. 7. 2020 proběhl v naší škole pod vedením Nelly Líčkové a Evy Štychové v rámci projektu „51 kroků ke společnému vzdělávání“ příměstský tábor.  První den děti prošly Královskou cestu, vystoupaly na Staroměstskou mosteckou věž a nakonec výlet zakončily na Pražském hradě. Druhý den jely vlakem na Karlštejn, kde navštívily I. prohlídkový okruh. Třetí den vyrazily do Národního technického muzea, pokračovaly koupáním v Jinočanskému rybníku a den zakončily spolu s rodiči opékáním buřtíků na zahradě, kde se společně zúčastnili i hry. Poslední den objevovaly děti zajímavosti Prahy 13, tedy radnici, kostel sv. Jakuba st. a Prokopské údolí. Celý průběh tábora si zaznamenávaly do “výleťáckého deníčku”, kam sbíraly i razítka a vyplňovaly kvízy.

Projekt „51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání“ CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou unií.