Projekt „51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání“

Projekt „51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání“

FZŠ Trávníčkova již od začátku školního roku pokračuje v komunitních aktivitách pro žáky naší školy a na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.

V rámci projektu „51 kroků ke společnému vzdělávání“ proběhlo 30.9.2020 pod vedením Jany Davidové a Evy Štychové Hravé odpoledne s táborákem pro děti a jejich rodiče. Rodiny společně soutěžily v úkolové hře, která pro ně byla připravena v areálu školy.  Ve hře se nejen dozvěděly něco o sobě navzájem, ale musely také použít šifru, zjišťovat, jaké svátky se slaví v jiných zemích, kreslit vlajky či přijít na všechny státní symboly. Na vítězné týmy čekala cena – krásné knihy. Po vyhlášení se všichni sešli u táboráku a opekli si buřtíky.

Projekt „51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání“ CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou unií.

Mgr. Jana Davidová, Mgr. Eva Štychová