Projektový den dřeviny na ZŠ Janského

Projektový den dřeviny na ZŠ Janského

V pátek 31. března se 8. B vydala do Prokopského údolí, kde  poznávala místní dřeviny. Celé dopoledne nás provázel odborník z Lesů hlavního města Prahy, který nám rozšířil obzory o místní přírodě. Rozpoznávali jsme místní flóru a faunu, dokonce jsme se dozvěděli, která rostlina je světlomilná a stínomilná. Seznámili se s keltským kalendářem a podle data narození si určili, jaký druh stromu jsme. Také jsme hráli hru na kůrovce. Okolo poledne jsme se plní zážitků a nových vědomostí vrátili zpět ke škole.

Karolína Palečková a Kateřina Vyšatová (žákyně 8. B)