První setkání Koumáků

První setkání Koumáků

V rámci podpory nadaných a zvídavých dětí pokračujeme v programu Koumáci. Po podzimní úspěšné sobotní Objevitelské sobotě https://www.ctm-academy.cz/objevitelske-soboty pod záštitou CTM jsme se rozhodli uspořádat na jaře sérii tří odpoledních setkání vlastními silami. První z nich proběhlo v pátek 24. 3. 2023 pod vedením paní učitelky Pevné, která je zároveň i lektorkou objevitelských sobot CTM. Prvním tématem byla zemětřesení, v dalších se pak děti budou věnovat tématům počasí a bouře a vlny tsunami.

Účastníky tvoří na prvním místě zájemci z řad dětí zařazených do vznikajícího školního programu pro nadané děti, na další místa se pak mohli přihlásit i další žáci z 1. – 5. ročníku. Kapacita 12 dětí na jedno setkání se naplnila velmi rychle, proto jsme nakonec zorganizovali setkání hned dvě, jedno pro mladší a jedno pro starší žáky. Ani tak se nám ale bohužel nepodařilo uspokojit všechny zvídavé zájemce.