Robotika na FZŠ prof. O. Chlupa

Robotika na FZŠ prof. O. Chlupa

Na budoucnost je třeba se připravovat předem a včas. S tímto cílem jsme na naší škole otevřeli v loňském školním roce specializovanou učebnu robotiky.

Žáci od prvních po deváté třídy v ní nacházejí zázemí pro širokou paletu prakticky zaměřených aktivit v rámci povinných i volitelných předmětů. Zatímco nejmenší žáci objevují robotiku, algoritmizaci a základy programování s malými pohyblivými robůtky Ozoboty, starší žáci mají možnost integrovat své znalosti z informatiky, fyziky a dalších přírodních věd při práci s různými robotickými stavebnicemi vybavenými senzory prostředí. Ideální kombinaci s robotikou pak představuje 3D tisk, který díky zapůjčení 3D tiskárny v rámci projektu Prusa Research naše specializovaná učebna také nabízí.

Realizovat nejnáročnější robotické projekty pak žákům umožňuje práci s jednodeskovými počítači a mikrokontrolery Raspberry Pi a Arduino. Tato zařízení již přesahují běžné vzdělávací platformy a představují technologie, které se používají přímo v průmyslové a vědecké praxi, automatizaci a naplňují koncepci průmyslu 4.0. Znalosti, dovednosti a kompetence, které žáci při práci s nimi získají, jsou přímo přenositelné do reálné praxe na technických středních a vysokých školách a v zaměstnání či podnikání.