Sběr a recyklace na Bronzovce

Sběr a recyklace na Bronzovce

Sběr a recyklace na Bronzovce
 
Již několik let se naše škola účastní projektu na sběr a recyklaci vysloužilých baterií a elektrozařízení, které již neslouží svému účelu.
 
V loňském roce se nám společně podařilo odevzdat k následné recyklaci 29 kg baterií, z nich bylo získáno 22 kg materiálu k následné výrobě dalších produktů.
 
Ani v letošním roce nezahálíme a recyklujeme dál. Sbíráme nejen staré baterie, ale také staré mobilní telefony, prázdné náplně do tiskáren a drobné elektrospotřebiče.
 
Sběrné místo najdete opět u recepce školy. ♻
 
Děkujeme za vaši účast a máme radost, že společně s námi pomáháte. ♻
 
Kateřina Kučerová🐝