SEZNAM MÍSTNÍCH LÍDRŮ

SEZNAM MÍSTNÍCH LÍDRŮ

„Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13“

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008587

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání

Pavla Jirglová

Mgr. Jana Šimánková

Mgr. Pavla Benešová, Dis et Dis

Ing. Kateřina Sušická

Mgr. Eva Kuchyňková

Pracovní skupina financování

Mgr. Petr Neuvirt

Mgr. Jana Zouvalová

Mgr. Stanislava Andršová  

Mgr. Kamila Hubalovská

Mgr. Bc. Andrea Kroftová

Pracovní skupina matematické gramotnosti

Mgr. Petr Vaněk

PhDr. Michaela Kaslová

Anna Vandasová

Mgr. Marcela Kolářová

Veselá Lenka

Pracovní skupina čtenářské gramotnosti

Mgr. Klára Stuchlá

Eva Křivanová

Jarmila Kopalová

Bc. Jiří Hornek

Mgr. Ilona Žďárská

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

PhDr. Petr Vodsloň

Mgr. Olga Bočková

Mgr. Helena Zdrubecká

PaedDr. Zdeňka Hiřmanová

Vít Vořechovský