Skvělý úspěch žáků ZŠ Kuncova v mezinárodní soutěži

Skvělý úspěch žáků ZŠ Kuncova v mezinárodní soutěži

Heslem „Jeden za všechny, všichni za jednoho“ se řídili v mezinárodní matematickofyzikální soutěži Náboj Junior 2023 čtyři žáci 9. ročníku ZŠ Kuncova, kteří v těžké konkurenci 1885 čtyřčlenných týmůze stovek škol z Polska, Česka a Slovenska vybojovali skvělé 29. místo. Výborné umístění našich žáků je o to cennější, že se prosadili mezi družstvy většinou z víceletých gymnázií a prestižních škol.

O mimořádný úspěch se zasloužili: Max Menčík, Jakub Kohoutek, Eldar Abkerimov (všichni z IX. A) a Sebastián Hodboď (z IX. B). Klukům blahopřeji ke skvělému úspěchu a děkuji za vynikající reprezentaci naší školy.

PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova