Sluníčko v době covidové

Sluníčko v době covidové

Doba covidová nám přináší mnohé výzvy. Snažíme  se s nimi vypořádat tak, jak k nám přichází. Například když musí všichni zaměstnanci  kuchyně do karantény, zapojíme všichni své síly, aby školka fungovala bez omezení i nadále. Paní ředitelka a paní zástupkyně připravují svačiny, paní asistentky a paní učitelky pomáhají s umýváním nádobí. Velký dík patří  kuchyni Základní školy Brdičkova, která nám vaří, dokud je naše kuchyň zavřená, a školskému odboru ÚMČ Prahy 13, který nám zajistil dovoz obědů. I přes tuto nelehkou situaci jsme především rádi, že školka může zůstat otevřená.