Tři (dva) králové ve Sluníčku

Tři (dva) králové ve Sluníčku

Tento týden k nám zavítala vzácná návštěva – tři, vlastně dva králové, Kašpar a Melichar. Třetí král, Baltazar, se jim cestou ztratil ve sněhové bouři. Kašpar s Melicharem doufali, že se s ním znovu setkají  v naší školce (na jedné z plánovaných zastávek cestou do Betléma). Zatímco čekali, povídali nám o své dlouhé, strastiplné cestě, ukázali nám dary, které nesou Ježíškovi (zlato, myrhu a kadidlo) a také si s námi zazpívali tříkrálovou koledu. Pozvali jsme je na tříkrálovou slavnost na školní zahradě, ale oni museli pospíchat dál, protože dostali zprávu od Baltazara, že v Praze zabloudil a čeká na ně na skalnaté hoře zvané Vyšehrad.

Popřáli jsme třem (dvěma) králům šťastnou cestu. Pod vánočním smrkem jsme si pak všechny třídy spolu zazpívali tříkrálovou koledu a rozbalili dárky, které nám tam Tři králové nechali.