Tříkrálové překvapení v Mohylce

Tříkrálové překvapení v Mohylce

Právě na den svátku Kašpara, Melichara a Baltazara, tedy tří nejslavnějších králů, si paní učitelka angličtiny ze ZŠ Mohylová připravila pro celou školu doslova tříkrálové překvapení. Se skupinou žáků z 5. B nazkoušela anglickou tříkrálovou koledu „We three kings of Orient“. Skupinka žáků v čele s paní učitelkou postupně obešla celou školu a v každém pavilonu píseň zazpívala před otevřenými dveřmi tříd, aby si zpěváky mohlo poslechnout více posluchačů najednou.

Tato akce však kromě toho, že žáci mohli ukázat, jak se jim anglický jazyk hodí i mimo hodiny angličtiny, měla ještě hlubší význam. Školní zpěváčci u sebe totiž měli oficiální charitní tříkrálovou kasičku, do které mohli žáci a zaměstnanci Mohylky přispět libovolnou částkou. Takto vybrané finance půjdou na charitní projekty od Prahy 13 až po Bělorusko.

Zazpívané tříkrálové překvapení bylo příjemným a ještě navíc i prospěšným zpestřením vyučování. Žáci školy díky němu měli možnost poznat, že znalost cizího jazyka je užitečná i za hranicemi školy, kde dokáže pomoci potřebným.