Vánoční vystoupení se v únoru vydařilo

Vánoční vystoupení se v únoru vydařilo

Mohylku neodradily ani dva zrušené termíny tradičního vánočního vystoupení a do třetice všeho dobrého se v podvečer magického data 22. 2. 2022 na školní zahradě rozsvítila světla a rozezněly tóny zimní pohádky O dvanácti měsíčkách. I přes dlouhotrvající karantény, izolace a různá epidemiologická opatření se žákům všech tříd i všem pedagogům podařilo nacvičit jejich role a taneční kroky a v konání pohádky tedy již koncem února nic nebránilo. Svou ruku k dílu při pečlivých přípravách ochotně přiložily také paní kuchařky, které pro návštěvníky této velké události ve školní kuchyni upekly a přichystaly mnoho sladkých i slaných dobrot. 

Již hodinu před zahájením vystoupení se začala školní zahrada plnit natěšenými diváky. Bylo velmi příjemné sledovat, jak se mnozí rodiče, prarodiče, sourozenci nebo i bývalí žáci po dlouhé době rádi v Mohylce opět vidí, jak je těší, že mají takový milý důvod k setkání. Jakmile se přiblížila 18. hodina, tedy čas, ve kterém byl ohlášen začátek představení, bylo zaplněno snad každé volné místečko, které školní zahrada nabízela. A že jich bylo! Najednou zazněly první tóny a na „jeviště“ tanečním krokem přitančila první skupinka účinkujících. Po necelé hodině zněl zahradou dlouhý potlesk a z tváří diváků i tanečníků bylo možné vyčíst spokojenost, radost a příjemný pocit z právě shlédnutého zážitku. Pohádka se opravdu vydařila! Všichni byli usměvaví a plní dojmů – děti nadšeně vyprávěly rodičům, co je zaujalo a co se jim povedlo, rodiče jim gratulovali, navzájem si sdělovali postřehy z právě skončeného vystoupení. Po závěrečném poděkování paní ředitelky se na zahradě ještě hodnou chvíli pokračovalo v dobré zábavě, opékala se jablíčka, diváci chválili děti i pedagogy, kteří se představení zúčastnili, atmosféra byla zkrátka nádherně přátelská, milá a my jsme cítili vděčnost za velké množství návštěvníků a za mnoho krásných slov. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na zimní pohádce i na jejích přípravách podíleli, ale také samozřejmě všem, kteří se na ni přišli do Mohylky podívat. Těšíme se na další příležitost, při které se zase všichni společně setkáme 🙂