Výlet do Archeoskanzenu Březno u Loun aneb projektová výuka na ZŠ Janského

Výlet do Archeoskanzenu Březno u Loun aneb projektová výuka na ZŠ Janského

Dne 19. října vyjela třída 6. B v doprovodu paních učitelek Žáčkové a Svobodové na exkurzi do Archeoskanzenu Březno u Loun, ve kterém jsme se mohli dozvědět jak žili lidé v době neolitu. Krátce po příjezdu jsme se posadili kolem ohně v dlouhém domě, kde nám paní průvodkyně v dobovém oblečení vysvětlila některé pojmy, následně jsme měli možnost si vyzkoušet hru na pravěké hudební nástroje. Potom nám i s výkladem ukazovala výrobky z tehdejší doby např. srp, pěstní klín, nebo kožené boty. Po krátké pauze jsme si zkusili opracovat kámen a drtit obilí na mouku, ze které jsme ochutnali na ohni připravené placky. Tento výlet do minulosti se nám velmi líbil.

Anežka Válová, žákyně 6. B