Výlet prvních tříd za Mikulášem do Příbrami

Výlet prvních tříd za Mikulášem do Příbrami

Výlet 1. A a 1. C za Mikulášem do Příbrami
 
Nadešel dlouho očekávaný den, kterého jsme se my, žáci z 1. A a 1. C, nemohli dočkat. Ráno jsme zamávali rodičům a vydali jsme se na cestu za Mikulášem, anděly, ale i samotným vládcem pekla – Luciferem a jeho pomocníky čerty. Nejprve jsme kráčeli tmavou úzkou chodbou pod zemí, kde jsme potkali skřítky permoníky, a ti nám ukázali stříbrnou rudu. Pokračovali jsme dále až k pekelné bráně. Otevřela se a spatřili jsme čerty! Někteří z nás se trochu báli, ale paní učitelky nás zachránily. Mohli jsme pokračovat k Mikulášovi, sv. Petrovi a andělům. Poté, co jsme Mikulášovi slíbili, že se polepšíme, dostali jsme sladkou odměnu a vydali se na cestu domů. 
 
Iveta Wintrová
Hana Petrnoušková