Za historií do Polabí

Za historií do Polabí

Pro lepší představu o právě probíraných tématech „Obyvatelstvo naší vlasti“, „Jak se žilo v minulosti“ a „Advent a Vánoce“ se dvě třídy ze ZŠ Mohylová vydaly na exkurzi do Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem.  Děti zde měly možnost spatřit staročeské chalupy a jejich tehdejší vybavení, dozvěděly se například, že špýchar je stavba určena k uskladňování zrní, tedy sklizeného a vymláceného obilí, viděly stodoly a kapličku a mnoho dalšího. Interiéry chalup jsou ve skanzenu doplněny dobově oděnými figurínami a představují běžný způsob života v polabské vesnici od poloviny 19. století do poloviny 20. století.

Největším zážitkem z vesničky byla pro žáky z Mohylky škola. Děti viděly, jak byla třída kdysi vybavena, jaké tresty děti dostávaly a z jakých učebnic a sešitů se dříve učily. Mohyláky také zaujala informace, že od 11 let spali chlapci v chlévě s dobytkem, nebo že jako první se krmil dobytek a ostatní členové rodiny jedli až jako druzí v pořadí.

Žáci si připomněli i tradiční vánoční pokrmy a starobylé zvyky v období adventu a Vánoc. Krásná byla také výstava betlémů, kterou navštívili v rámci projektu Vánoce.