ZAKOUPILI JSME CHROMEBOOKY PRO NAŠE ŽÁKY

ZAKOUPILI JSME CHROMEBOOKY PRO NAŠE ŽÁKY

Na FZŠ MEZI ŠKOLAMI jsme odhodláni poskytovat našim žákům to nejlepší možné vzdělání. To zahrnuje přístup ke zdrojům, které budou podporovat učení a rozvíjet dovednosti užitečné pro zaměstnání a další vzdělávání. V rámci rozšiřování a prohlubování dovedností ve využívání digitálních technologií jsme pořídili pro žáky celkem 43 chromebooků. Jedná se o notebooky s dotykovou obrazovkou, které pracují s operačním systémem Google Chrome OS…

 

Chromebooky jsou umístěny v učebnách druhého stupně a jsou dostupné kdykoli během výuky. Žáci je používají při výuce cizích jazyků, matematiky, ale i při výuce přírodních věd.

Učitelé je zařazují jako ideální pomocníky při opakování a procvičování probrané látky, po covidové době je k dispozici značné množství aplikací vhodných pro různé předměty. Stejně tak je pedagogové využívají při vyhledávání a ověřování informací při práci s fakty, dále pomáhají vysvětlovat a přibližovat složitější děje, se kterými se děti setkávají ve fyzice, přírodopisu nebo chemii. Žáci je také mohou využívat při zpracovávání projektů či prezentací do hodin. Chromebooky nabízejí široké uplatnění ve výuce a podílí se tak na zvyšování digitálních kompetencí žáků.

Kromě těchto chromebooků mají žáci k dispozici v dalších učebnách více než 40 notebooků a samozřejmě 2 učebny s počítači pro výuku informatiky.

Doufáme, že s námi budete sledovat, jak tento nový způsob učení zlepší výsledky našich žáků a že v tom budete své děti podporovat.