1. místo v soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“

1. místo v soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“

V pátek 9. 11. 2023 se děti ze 3. C FZŠ Trávníčkova zúčastnily slavnostního předání ocenění za 1. místo v soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“, které se konalo v Evropském domě. Součástí ocenění byla možnost účasti na Speak dating junior, velmi obohacující způsob seznámení se se základy cizích jazyků pomocí rodilých mluvčí. Děti akce velmi bavila a dozvěděly se mnoho nových slovíček z polštiny, romštiny, slovenštiny, ukrajinštiny a vietnamštiny, měly také možnost seznámit se s Braillovým písmem a systémem jeho zápisu.

Ocenění děti získaly v kategorii kolektivní práce mladších dětí. Po dlouhodobém projektu ve Vlastivědě, kdy jsme se seznamovali s vybranými státy Evropy, jsme navázali výtvarným projektem zaměřeným na vlastní imaginaci (návrh cestovního karavanu), kreativního zpracování získaných informací o vybrané evropské zemi a experimentální tvorbu, kdy jsme se pomocí razítkování důkladně seznámili také s povrchem a krajinou ČR. Projekt nás velmi zábavnou formou obohatil na mnoha úrovních vzdělání, také ještě více stmelil náš prima třídní kolektiv. Jsme rádi, že jsme se připojili k dalším 49 českým školám a bezmála tisícovce dalších dětí do soutěže, kterou pořádal spolek Zaedno, časopis Kamarádi.

K. Pekárková, třídní učitelka