… a je tu opět 1. září

… a je tu opět 1. září

… a je tu opět 1. září

Pro prvňáčky ZŠ s RVJ Bronzová byl tento den velmi významný. Byl to totiž jejich úplně první školní den. Do paměti se nezapíše pouze jim, ale i jejich rodičům a prarodičům, kteří je do školy doprovodili.

Paní učitelky I. A, B a C si děti shromáždily před školou a společně s ostatními dospělými se vydali do slavnostně vyzdobených tříd. Děti se posadily do připravených lavic, následovalo velké fotografování a přivítání nejen paní učitelkami, ale také paní zástupkyní Mgr. Pavlínou Tomsovou a panem místostarostou Davidem Zeleným. Pan místostarosta pozval děti na akci pořádanou pro ně v Centrálním parku.

Přejeme všem našim prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a dařilo, a aby takových hezkých dnů, jako byl ten první školní, zažili co nejvíce.

paní učitelky Mgr. Dagmar Kroláková, Mgr. Iveta Wintrová, Mgr. Hana Petrnoušková