Česká republika má ojedinělý systém školního stravování s dlouhou tradicí

Česká republika má ojedinělý systém školního stravování s dlouhou tradicí

V měsíci květnu se pracovnice odboru školství paní Střechová účastnila Konference školního stravování 2023 v Pardubicích, kterou pořádala Společnost pro výživu. Pořadateli byla požádána o zpracování přednášky na téma „Hodnocení systému stravování z pohledu vedoucí školní jídelny a metodičky školního stravování v Praze 13“.

Paní Střechová na konferenci představila Prahu 13 a školní jídelny v ní působící. Stručně nastínila, jak krize současné doby ovlivnily a ovlivňují chod školních jídelen. Důležitým bodem přednášky byla charakteristika problematiky profese vedoucí školní jídelny. V další části posluchače seznámila s názory vedoucích školních jídelen na Praze 13, s jejich hodnocením současného školního stravování, co je trápí a naopak těší a jak vidí jeho budoucnost. Následně se k tomuto tématu vyjádřila paní Střechová jako metodik školního stravování.

Vedoucí školních jídelen na Praze 13 se domnívají, že pokud bude dostatek peněz a možností školit kuchaře, úroveň školního stravování se bude zvyšovat. Jako zásadní vidí motivaci dětí ke zdravému stravování ze strany rodičů a pedagogů. Aby byli ve školních jídelnách kvalitní zaměstnanci, je nutné zvýšit jejich finanční ohodnocení. Zvýšením normativ na počet lidí na pracovišti by se určitě odstranila častá vyčerpanost zaměstnanců v jídelnách, která mnohdy ohrožuje kvalitu jejich práce.

Metodička předpokládá, že jestliže se bude veřejnost přesvědčovat o tom, že zachovat a smysluplně zlepšovat školní stravování má smysl, pozitivně medializovat práci lidí, kteří se školním stravováním zabývají, bude se prestiž profesí posilovat. Je důležité, aby odborná i laická veřejnost pochopila, že školní stravování je významnou součástí zdravého životního stylu a důležitou složkou výchovně vzdělávacího procesu. Pokud se zlepší postavení a finanční ohodnocení zaměstnanců jídelen, podaří se zajistit jejich kvalitní pracovní nasazení. Aby se kvalita zaměstnanců udržela, je nutné zajistit jejich vzdělávání a metodicky je podporovat. V neposlední řadě by systému školního stravování pomohly vyšší dotace pro zřizovatele, aby se jídelny mohly rekonstruovat.

Na závěr přednášky paní Střechová posluchačům připomněla, že český systém školního stravování je ve světě ojedinělý.  Je unikátní především svou dlouholetou tradicí a komplexností. České školní jídelny mohou být vzorem i pro ostatní státy. Většina našich jídelen respektuje nové směry výživy, dodržuje doporučení Ministerstva zdravotnictví. Umí pracovat a nasytit strávníky i v nepříznivých dobách. Aby tento fenomén mohl dobře pokračovat i v budoucnosti, je důležité ho podporovat a hýčkat si lidi, kteří se na fungování školního stravování podílejí.