Adaptační kurz 6. ročníků na Klausovce

Adaptační kurz 6. ročníků na Klausovce

Začátek letošního školního roku se pro šesté ročníky nesl v duchu adaptačním, a to nejen v podobě přerodu z prvního na druhý stupeň, ale také ve snaze o upevnění vztahů mezi spolužáky navzájem. Místem stmelování bylo Rekreační středisko Blaník v Louňovicích pod Blaníkem. Celý den měly děti pestře naplánovaný do nejrůznějších aktivit. Ty pro ně připravili lektoři ze společnosti Proxima Sociale, se kterou naše škola dlouhodobě v rámci preventivních, selektivních programů nebo právě adaptačních kurzů spolupracuje. Bylo zajímavé sledovat, jak se děti z počáteční disharmonie pod vedením zkušených lektorů postupně propracovávají až ke vzájemné kooperaci.

Nyní už nezbývá než navázat na odvedenou práci a pokusit se co možná nejhlouběji v dětech zakořenit pocit sounáležitosti a umění táhnout za jeden provaz.