Akční plán 2022-2023 – připomínkování dokumentu

Akční plán 2022-2023 – připomínkování dokumentu

Akční plán 2022-2023 – připomínkování dokumentu

Akční plán 2022-2023 – připomínkování dokumentu.Akční plán MAP je strategický dokument, který vzniká v rámci projektu „Místní akční plán III rozvoje vzdělávání pro Prahu 13“. Tento dokument vychází z místních potřeb a představuje aktivity škol, které bude místní vzdělávání v dalších letech rozvíjet.  

Ve dnech od 22. listopadu 2022 do 28. listopadu 2022 se mohou dotčené osoby (vedoucí pracovníci škol, pedagogičtí pracovníci, pracovníci zájmového vzdělávání, rodiče, veřejnost) vyjádřit k tomuto dokumentu a zaslat své připomínky. 

Své připomínky zaznamenejte do přiloženého připomínkového listu a zašlete nejpozději do 28. listopadu 2022 na emailovou adresu prezacova@itveskole.cz