JAK POZNAT A ROZVÍJET NADANÉ DÍTĚ

JAK POZNAT A ROZVÍJET NADANÉ DÍTĚ

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se konala v rámci MAP III další schůzka Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se zaměřením na téma jak poznat a rozvíjet nadané dítě ve spolupráci s psycholožkou PhDr. Ivou Stefanovou a speciální pedagožkou, dlouhodobě se věnující této problematice, Mgr. Markétou Kůtkovou. Zabývali jsme se např. typologií nadaných dětí i diagnostikou pro rozpoznání nadání. Ukázali jsme na příkladech, jak s nadanými dětmi pracovat tak, aby byl umožněn jejich všestranný rozvoj. Zmíněny byly rovněž obtíže, jež tyto děti mohou mít ve školním prostředí při kontaktu s kolektivem a dále možnosti, jak těmto obtížím předcházet.

Schůzka byla hodnocena všemi účastníky velice kladně, neboť si odnesli celou řadu užitečných informací a tipů, jak se s danou problematikou vyrovnat.

Marcela Fuglíková