Anglický autobus

Anglický autobus

Děti z Mohylky znají hru autobus podle Hejného metody z matematiky. Počítají se cestující, kteří vystoupili, kteří nastoupili a kolik jich je v autobusu.

V angličtině mají děti zastávky pojmenované podle školních pomůcek, jejich barvy a počtu. Po třídě se rozmístí písemné názvy zastávek a k nim obrázky. Skupinky dětí jezdí po třídě s autobusem, do kterého vkládají a ze kterého vyndávají víčka/trubičky, tedy cestující. Při každém cestujícím říkají anglicky počet lidí v autobuse, takže si procvičují vzestupné a sestupné řady čísel. Počet cestujících se při hře nejčastěji pohybuje mezi 10 a 20, aby si děti procvičily názvy těchto čísel. Během hry se odeberou názvy zastávek psané slovy, takže děti „next stop“ pak hlásí už jen podle obrázku.