Autorské čtení 2022

Autorské čtení 2022

Fotogalerie – fotografie z akce
Poslední pátek v květnu se na naší škole již tradičně uskutečnilo Autorské čtení. V devíti dílnách se ho zúčastnilo asi 70 autorů z 1. stupně, 12 autorů z osmých tříd a na 180 posluchačů. Autoři, kteří ve svém volném čase napsali libovolný text, měli příležitost své dílo přečíst před různorodým publikem. Zazněly pohádky, ukázky z deníků, příběhy na různá témata, detektivky i sci-fi. Po každém čtení vždy následovala beseda s autorem. Posluchači pak autorům napsali a předali lístečky se vzkazem, co je na textu zaujalo. Posloucháním a čtením jsme strávili příjemné dvě hodiny. Některé diváky motivoval poslech k tomu, aby se zúčastnili příštího ročníku Autorského čtení již jako autoři. Všem děkujeme za velmi zdařilou akci.