Berušky v knihovně

Berušky v knihovně

Děti ze třídy Berušek chodí pravidelně do městské knihovny v Praze, pobočka Lužiny na besedy  s výbornou lektorkou Olgou Vlasákovou. Ta má vždy připravený program pro děti na různá témata. Některé jsou věnované autorům dětských knih, například Josefu Čapkovi a jeho knize Povídání o pejskovi a kočičce  nebo Jiřímu Žáčkovi – Sedmero pohádek – zahrajeme si pohádky z knihy Jiřího Žáčka. Dále má program věnovaný ročním obdobím a svátkům běhen roku např. Zima – kouzelný zimní čas. A s dětmi si i zacvičí v programu Lali cvičí jógu – s holčičkou Lali si zacvičíme jógu. Vybrat si můžete z mnoha programů.

Děti se do knihovny na tyto programy rády vrací a moc se jim líbí. Součástí dopoledne s návštěvou knihovny je i procházka kolem Nepomuckého rybníka přes centrální park. Děti se těší, že se zastavíme cestou zpět do školky na hřišti.