Beseda s Danielem Demovičem

Beseda s Danielem Demovičem

Na poslední dvě hodiny kalendářního roku 2023 byla pro žáky volitelného předmětu Projekt (7.- 8. ročník) připravena beseda s bývalým žákem školy Danielem Demovičem.
Daniel v současné době pracuje jako doktorand na ČVUT v oboru Leteckého inženýrství. Po opuštění naší školy studoval na gymnáziu v Praze a již v průběhu studia jezdil do zahraničí na studijní pobyty. Poté vystudoval magistra na University of Cambridge a následně se vrátil do Čech. Žákům vyprávěl o studiu v zahraničí, o jeho výhodách a o možnostech financování takového studia.
Závěrem vyzval žáky k tomu, aby se nebáli využívat nabízených příležitostí a hledali možnosti, jak nabídky využít, protože právě díky podobným příležitostem, i za cenu vystoupení z komfortní zóny, se mohou ve svém životě posouvat nejvíce. 
Žáci měli připraveno mnoho otázek a diskuze tak byla velmi živá. Natolik nás všechny zaujala, že jsme zapomněli pořídit fotografie. Dan nám ale poskytl alespoň jednu ze svého pobytu v Cambridge. Moc děkujeme za ni i za celou besedu a těšíme se třeba zas někdy na shledání.
Rozhovor s Danielem, ve kterém vzpomíná i na naši školu najdete zde.