Bezpečné cesty do školy v ZŠ Klausova

Bezpečné cesty do školy v ZŠ Klausova

Naše škola se snaží prostřednictvím projektu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) zajistit bezpečné pěší cesty dětí pomocí úprav dopravní infrastruktury a zklidnění automobilového provozu v bezprostředním okolí škol. Projekt započal dotazníkovým šetřením mezi dětmi a rodiči, žáci v jednotlivých třídách mapovali pěší cesty do školy a na nich identifikovali nebezpečná místa. Následně vybraní žáci monitorovali dopravu na identifikovaných nebezpečných a zároveň velmi frekventovaných místech. Tento monitoring podpořil dopravní studii s konkrétními návrhy, které byly diskutovány pracovní skupinou mezi jejíž členy patří MČ Prahy 13. Tato studie byla dne 18. prosince 2019 slavnostně předána žáky naší školy paní místostarostce RNDr. Plesníkové. K částečné realizaci již došlo vznikem nového přechodu v ulici Klausova (pěší cesta od Polikliniky), která se v současné době opravovala a všichni pevně věříme, že další realizace navržených opatření v uličním prostoru budou následovat.