Dvojí putování prvňáčků do Betléma

Dvojí putování prvňáčků do Betléma

Kolikáté narozeniny oslaví Ježíšek o letošních Vánocích? Jak to, že o svých narozeninách dárky rozdává? A můžeme mu i my přinést něco darem?

Takové zajímavé otázky by člověk mohl snadno přeslechnout uprostřed shonu předvánočních příprav a jarmarků s​ vánočními výrobky a dobrůtkami. Navzdory tomu žáci 1. B ze ZŠ Mohylová objevili hned dva způsoby, jak se mohou na našem sídlišti vydat za jednotlivými událostmi vánočního příběhu z​ Betléma a prožít ho „na vlastní kůži“.

Nejprve se prvňáci stali herci a nacvičili pro rodiče i další zájemce divadelní představení o narození Ježíška. S​ pomocí paní učitelky si pěkně rozdělili role, aby vynikly přednosti každého dítěte. Kdo umí už pár měsíců po začátku školního roku výborně číst, stal se vypravěčem, a šikovní muzikanti byli pro ostatní oporou při zpívání koled. Děti si daly záležet i na vymýšlení kostýmů a přípravě rekvizit – aby každý divák poznal, že myrha přinesená mudrci z​ východu je vzácná mast a kadidlo voňavá pryskyřice. Divadelně ztvárněný vánoční příběh propojil pro děti jak poznatky a dovednosti z​ mnoha vyučovacích předmětů, tak i děti navzájem, protože bez vzájemné spolupráce by představení nikdy nenacvičily.

Podruhé zamířily kroky prvňáčků za betlémským příběhem do stodůleckého kostela sv. Jakuba. Tentokrát si žáci mezi sebou nerozdělili role všech postav z​ Betléma včetně zvířátek, ale svorně prožívali radosti a starosti hlavních hrdinů, Marie a Josefa. Přes překážky putovali kostelem z​ Nazaretu do Betléma, bušili na dveře přeplněných hostinců a prosili o nocleh alespoň ve chlévě. Nakonec se však s​ Ježíškem mohli o radosti i strasti nejen z​ cesty do Betléma, ale také ze svého vlastního životního putování, podělit a přinést mu je k​ jesličkám v​ podobě kytičky a kamínku, který jim spadl ze srdce. Na závěr se děti postavily do kruhu okolo jesliček a držely se za ruce, aby jeden druhému mohl předat poselství betlémského příběhu. To poselství, že Vánoce nejsou jen o dostávání dárků, ale také o tom, že trávíme čas spolu, dělíme se o kytičky svých radostí a dodáváme si navzájem odvahu, když nás tíží kamínky či kameny starostí.