Čarodějnice v Pastelce

Čarodějnice v Pastelce

 Na konci dubna se konala na zahradě MŠ Pastelka tradiční zahradní slavnost Pálení čarodějnic.Po dvouleté pauze jsme se opět mohli společně setkat a užít si příjemné odpoledne plné různých masek, hudby, tance, soutěží a opékání buřtů. Děkujeme všem za pomoc a účast. Opět brzy nashledanou.