Chlupíkovo divadelní léto 2022

Chlupíkovo divadelní léto 2022

Od 13. do 21.6. 2022 se v rámci 14. ročníku festivalu Chlupíkovo divadelní léto odehrálo každý den v divadelním sále hned několik představení. Hrály třídy 1. i 2. stupně. Poděkování patří nejen všem vyučujícím a žákům, ale i Vlaďce Strculové za organizaci a panu Žaludovi za technické zajištění celého festivalu, stejně jako členům žákovského parlamentu, kteří téměř profesionálně moderovali. Po každém představení mohli diváci napsat hercům ocenění, popřípadě své postřehy. Přečtěte si některé z nich.

Hra O Rudovi, hrají žáci 5. B
Ruda má špinavé uši. Situace je však ještě horší. Má je tak špinavé, že se v nich dají pěstovat nejen brambory, ale vyrostou mu z nich celé jabloně! S tímto námětem si pohráli žáci z 5. B a pobavili plný sál. Rozdělili si role, zúčastnili se všichni včetně paní učitelky. Díky.
Zpívánky, vystoupení sboru
Jaro, léto, podzim, zima, to byly zpívánky malých zpěváčků vedených paní učitelkou Matzenauerovou a za skvostného klavírního doprovodu jejich starší spolužačky. Žáčci se při zpěvu učí i používání jednoduché hudební nástroje. Vždyť jsme národ muzikantů.
Hra Lotrando a Zubejda, hrají žáci 3. A
V rámci Chlupíkova divadelního léta si pro nás třída 3. A připravila známou pohádku Lotrando a Zubejda pod vedením paní učitelky Kačky Jelínkové a asistentky Janky Dovčiakové. Mohli jsme obdivovat představení plné akce, humoru, písniček Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka a skvělých hereckých výkonů. V neposlední řadě nás zaujaly také kostýmy žáků, jakož i úžasné a nápadité kulisy, které vznikaly za výtvarného přispění celé třídy. Hudební doprovod s přehledem zajišťovala paní učitelka Věra Matzenauerová.
Tři prasátka, hrají žáci 7. – 9. třídy, kteří studují španělský jazyk
Pohádku Tři prasátka zná snad každý. Že se vyplatí postavit si dům na pevných základech, tomu rozumí i malé děti. Ale ve španělštině tomu nyní rozumí i děti z 1. třídy i řada žáků z druhého stupně. Přesvědčili nás o tom naši spolužáci z devátých tříd, kteří pilně studují španělštinu. A nejen to, dokáží v ní zahrát i divadlo.
Šmoulové, hrají žáci 6. B
Zúčastnili jsme se představení 6. B Šmoulové. Líbily se nám kostýmy a kulisy. Zvláště oceňujeme, jak všichni herci mluvili nahlas a zřetelně. Děkujeme, rádi přijdeme zase.