Děkujeme, pane ministře…

Děkujeme, pane ministře…

Žáci 5. A se v rámci českého jazyka učili, jak nadepisovat obálky dopisů a při té příležitosti došlo i na druhy dopisů. Jednoho žáka tak napadlo, že by mohli napsat dopis ministru zdravotnictví, ve kterém by mu sdělili, jak moc chtějí zase chodit do školy. Nápad paní učitelka s žáky nenechala jen tak zaniknout a dopis napsala celá třída.

Co vlastně měli žáci na srdci a o čem panu ministrovi napsali? Tak třeba o omezeném právu na vzdělání, že distanční výuka není plnohodnotná a nemůže se vyrovnat výuce s docházkou do školy, že chtějí být vzdělaní. Také volali po otevření papírnictví, nebo alespoň obchodu přes okénko. Uvedli jako příklad situaci, kterou možná zažívá více dětí: „Mladší sestra mi bere pero, aby měla čím psát.“ Také apelovali na otevření sjezdovek, aby se mohli více hýbat. Ptali se na otevření prodejny s botami: „Můžeme si je objednat, ale pak nám nesedí.“ Také navrhovali různá řešení, např., jak vyřešit opatření na sjezdovkách nebo v obchodech.

Jaké bylo překvapení, když pan ministr na jejich dopis skutečně odpověděl!

My panu ministrovi děkujeme, a protože jeho odpověď může být odpovědí na otázky i dalších žáků, rodičů a učitelů, dovolujeme si ji zveřejnit.

Moc nás těší, jak žáci při distanční výuce fungují, učí se. Všichni se sice při distanční výuce snaží dělat vše co nejlépe, ale také bychom si určitě všichni přáli, aby tato forma výuky skončila a žáci se mohli učit zase ve škole. Není nám to lhostejné a žáci 5. A si vyzkoušeli, co obnáší aktivní občanství v praxi. Moc jim děkujeme, že nejsou k životu kolem sebe lhostejní a my budeme spolu s nimi doufat, že se život nás všech brzy postupně vrátí do normálu a školy začnou fungovat s žáky i učiteli ve třídách.

Dopis pana ministra žákům 5. A ZŠ Mládí najdete zde.