DEN NA KORÁLE A KLOBOUKY

DEN NA KORÁLE A KLOBOUKY

Všichni v  Barvičce si 6. 4. oblékli klobouky, čepice, šátky a na krk navlékli korále. Celý den byl věnován navlékání a tvoření korálků z různých druhů materiálů a stavebnic, vypracovávaly se pracovní listy s korálkovou tématikou, hrála se pohybová hra na korále a zpívaly se písničky. Byl to den, kdy jsme si touto cestou připomněli bývalou paní ředitelku Jaroslavu Vondráčkovou. I když je to již 7 let co jsme se s ní rozloučili, je pořád součástí a „duchem“ naší školky. Děti a rodiče, kteří nyní navštěvují naší školku ji sice nepoznali, ale pro nás je důležité je s ní touto cestou seznámit. Barvička jakou oni znají, je Barvička kterou jsme společně tvořili a snažíme se ve stejném stylu pokračovat dál. Doufáme, že tam odkud nás pozoruje se na nás usmívá.  

Mazánková Klára