Den otevřených dveří ZŠ Mládí

Den otevřených dveří ZŠ Mládí

Ve čtvrtek, 23. února se konal Den otevřených dveří. 

Dopoledne měli návštěvníci možnost zhlédnout výuku. Většina hostů měla zájem o výuku u našich nejmladších žáků, tedy v 1. a 2. třídách. Odpoledne si hosté mohli prohlédnout školu. Nejvíc zájmu bylo o velkou tělocvičnu. Zájem byl také o besedu s vedením školy, kde se návštěvníci měli možnost zeptat se na to, o co měli zájem. Pro děti byly připravené soutěže v tělocvičně a kdo nechtěl sportovat, mohl si kreslit nebo zůstat s rodiči.

Děkujeme všem, kteří školu navštívili a poděkování patří i žákům devátých tříd, kteří hosty ve škole doprovázeli.

Informace k zápisu k povinné docházce do 1. třídy:

Termín: 13. a 14. duben

Začátkem dubna zveřejníme na webové stránce školy článek (novinku), kde najdete postup pro vyplnění žádosti a dotazníku a pro rezervaci termínu.