Den stromů

Den stromů

🌳🌱 Den stromů 🌳🌱
 
Dne 5. 10. se naše třída 2. A z Bronzovky zúčastnila velmi zajímavého projektu Den stromů v Centrálním parku. Procházeli jsme jednotlivými stanovišti, na kterých jsme plnili nejrůznější úkoly. Dozvěděli jsme se, jak dlouho trvá, než vyroste strom a kolik potřebuje lesník času k tomu, aby pokácel jeden strom sekyrou či motorovou pilou. Prohlédli jsme si na obrázcích obyvatele lesa, kteří mu prospívají i ty, kteří mu naopak škodí. Zkusili jsme si vyřešit kvíz o jehličnatých a listnatých stromech. Nejvíce nás zaujalo stanoviště s živým netopýrem. Viděli jsme, jak vypadá zblízka a čím se živí.
 
Jako odměnu za naše vědomosti jsme dostali malou sladkost a pěkné záložky do knížky.
 
H. Petrnoušková a 2. A