Děti besedovaly o hodnotách

Děti besedovaly o hodnotách

Na začátku prosince se nám na FZŠ prof. O. Chlupa opět naskytla příležitost spolupracovat se spolkem METACULTURE. Protože jejich lektoři nyní nemohou přijít do školy, připravili si pro žáky online variantu interaktivní besedy na téma hodnoty. Děti se při ní zamýšlí nad osobními hodnotami i hodnotami celého kolektivu. Uvědomují si, jak hodnoty ovlivňuje kulturní prostředí, i že hodnoty, které většinou považujeme za ty nejdůležitější – láska, rodina, přátelství, jsou pro všechny lidi bez ohledu na kulturní rozdíly společné.

Samotná beseda probíhá online, žáci jsou v počítačové učebně ve škole a jsou připojeni na svých účtech v Microsoft Teams. Lektoři vysílají ze své kanceláře. Děti lektory vidí a slyší pomocí dataprojektoru, ale komunikují s nimi přes chat.

Žáci se během besed aktivně zapojují do činností, do hlasování, odpovídají na otázky. I když všichni máme samozřejmě raději osobní kontakt, v současné době jsme rádi, že besedy mohou proběhnout alespoň tímto způsobem.