Dopravní výchova 4. a 5. tříd

Dopravní výchova 4. a 5. tříd

Dopravní výchova je důležitou součástí vzdělávacího procesu. Naším cílem je bezpečná cesta dětí nejen do školy. Letošní rok byl náročný i díky zavřenému dopravnímu hřišti.

Během rotační výuky se žáci v malých skupinkách seznamovali s pravidly silničního provozu pomocí názorných obrazů. Řešili situace, do kterých se mohou dostat jako chodci i jako cyklisté.

Během distanční výuky si samostatně vyzkoušeli svoje znalosti pomocí testů s řešením na internetové stránce Markétina dopravní výchova

Po návratu do školy jsme si učivo zopakovali a úspěšní řešitelé zkušebního testu získali průkaz cyklisty.

Příští rok, pokud nám to situace dovolí, se budeme ve zvýšené míře věnovat praktické části dopravní výchovy.