Druhý on-line výukový den

Druhý on-line výukový den

Aby byli žáci a pedagogové ze ZŠ Mohylová připraveni a nevyšli ze cviku, kdyby nastala jakákoliv nečekaná situace a nebylo by možné vyučovat ve škole prezenční formou, uskuteční se v pátek 17. 2. 2023 druhý školní on-line den. Zúčastní se ho kromě žáků všech ročníků samozřejmě také celý pedagogický sbor včetně školní družiny, jak už je v Mohylce dobrým zvykem. Díky tomu je možné žáky rozřadit do malých skupinek, díky čemuž se komunikace přes obrazovky počítačů stává snazší a není třeba se obávat zbytečných prodlev a dlouhého čekání při práci s dětmi. Všem se tak lépe pracuje a kvalita výuky na dálku je zcela plnohodnotná.