Happy birthday ve 3. A

Happy birthday ve 3. A

Happy birthday to you! Třeťáčci ze ZŠ Mohylová hráli divadlo o předávání dárků k narozeninám. Procvičovali věty „This is a present for you.“ + „Thank you.“ Děti si během hodiny angličtiny dávaly ve dvojicích věci, které našly ve třídě: školní pomůcky, hračky, které mají s sebou, či předměty běžné potřeby. Když děkovaly za dárek, mohly si díky tomu připomenout i názvy těchto věcí. Do hry se zapojila i třídní paní učitelka, což udělalo dětem velkou radost. Některé děti byly tvůrčí a připojily věty, kolikáté v té hře slaví narozeniny nebo kolik dárků kamarádovi přinesly.

Třeťáci se tak naučili spoustu nového, zopakovali mnoho již dříve probraného a ještě si tuto hodinu angličtiny báječně užili.