English with a Native Speaker

English with a Native Speaker

Desáté výročí

Po dvouleté covidové přestávce jsme v loňském školním roce obnovili projekt English with a Native Speaker, který ale vzhledem k doznívajícím restrikcím probíhal pouze omezeně. Na konci ledna jsme se s velkou chutí a s podporou CIEE (Council on International Educational Exchange) Univerzity Karlovy pustili do přípravy jubilejního desátého ročníku. Začal v únoru, poběží do května a jsou do něj zapojeny třídy prvního i druhého stupně.

V rámci projektu vyučují angličtinu rodilí mluvčí, studenti amerických univerzit. Učební plány jsou připravovány ve spolupráci s učiteli AJ, aby odpovídaly vzdělávacímu programu. V každé hodině je kladen důraz na rozvoj komunikačních schopností, žáci slyší různé akcenty, učí se jim rozumět a přirozeně reagovat.

Letos jsme přivítali sedm amerických studentů, jejich pomoci si velmi vážíme a děkujeme za ni. Poděkování patří také paní Michaele Neužilové, programové manažerce CIEE UK, která s námi na tomto projektu již několik let spolupracuje.

Vladislava Šváchová, ZŠ s RVJ Bronzová