Erasmus + podruhé

Erasmus + podruhé

V prosinci jsme Vás informovali o naší cestě do Rumunska v rámci projektu Erasmus +.

V týdnu od 29. ledna – do 5. února 2022 se na Klausovce uskutečnila mobilita v rámci projektu Erasmus +. Školu navštívili žáci a učitelé partnerských škol z Litvy, Španělska a Rumunska.

Tato vzdělávací akce měla název: Learning by playing, čili Učíme se hrou. Žáci byli rozděleni do mezinárodních týmů. Aby si rozuměli, museli mezi sebou komunikovat anglicky. Během dopoledne se týmy zábavnou formou učili v prostorách školy a odpoledne získávali množství zážitků a informací o Praze a České republice při exkurzích v centru města.

Celá akce se vydařila a věříme, že si všichni zúčastnění žáci odnesli spoustu hezkých vzpomínek na společně strávený čas a nově vzniklá kamarádství a přátelství.

Mgr. Anna Šúry