Evropský den jazyků se studentkami Ústavu translatologie FF UK

Evropský den jazyků se studentkami Ústavu translatologie FF UK

Deváťáci navštívili dne 26. 9. Kampus Hybernská (bývalý Šporkův palác), kde Library of Languages ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v České republice pořádala 6. ročník jazykového festivalu Evropský den jazyků. Zastřešujícím tématem letošního ročníku byly jazyky střední Evropy. Program zahrnoval minikurzy širokého spektra jazyků (nejen těch vyučovaných na FF UK), workshopy, přednášky, únikovou hru nebo výstavu.

Náš workshop se jmenoval Komunitní tlumočení. Pro všechny zúčastněné to byl zcela nový pojem. Během jedné hodiny se dozvěděli, že existuje celá řada různých druhů tlumočení, počínaje simultánním kabinovým tlumočením, přes šušotáž až po konsekutivní tlumočení. Mohli si vyzkoušet, jaké to je šeptat druhému do ucha v angličtině, co povídá cizinci doktor při návštěvě u lékaře. Studentky tlumočení a překladu ve dvou scénkách předvedly, co všechno by se nemělo stát při návštěvě na úřadě nebo u lékaře. Žáci jednotlivé situace hodnotili a navrhovali, jak by takové setkání s cizincem a jeho komunitním tlumočníkem mělo probíhat správně. Měli také možnost pokusit se rozluštit značky, které si tlumočníci zaznamenávají během konsekutivního tlumočení. Na závěr pak navštívili učebnu s kabinami, kde si vyzkoušeli kabinové tlumočení. Všichni hodnotili tuto zkušenost pozitivně. Kromě mnoha nových informací si odnášeli i nevšední zážitky.

Doubravka Matulová, vyučující Aj