Finské ohlédnutí

Finské ohlédnutí

V rámci OPP – Pól růstu ČR Výzva 49 jsme měly možnost navštívit Finsko, prohlédnout si školy a jejich vybavení,  nahlédnout do jejich výuky, seznámit se s metodami práce s žáky s OMJ. Bylo to velmi inspirativní.