Hravá výtvarná výchova

Hravá výtvarná výchova

Kdo si kreslí nebo maluje, nezlobí. Tímto heslem se už delší čas snažíme řídit na ZŠ s RVJ Bronzová.  A právě díky těmto hravým hodinám se podařilo vytvořit i pracovní učebnici. Cílem bylo, aby si děti dokázaly uvědomit, co prožily, co znají, jaké jsou jejich zkušenosti a mohly se tak pomocí výtvarných prostředků realizovat a ověřit si své znalosti a dovednosti. V učebnici jsou jednotlivé úlohy doplněny náměty k přemýšlení, fotografiemi, ale i úkoly, které pobaví i poučí. Celá učebnice se snaží o to, aby si žáci osvojili nejenom výtvarné dovednosti, ale naučili se dívat kolem sebe a vnímali své okolí.  Hravou výtvarnou výchovu vydalo nakladatelství Taktik.

 

Mgr. Milena Kusá, ZŠ s RVJ Bronzová

spoluautorka pracovní učebnice

Hravá výtvarná výchova pro 2. a 3. ročník ZŠ