Informativní setkání MAP ke kvalitě vzdělávání

Informativní setkání MAP ke kvalitě vzdělávání

Ve středu 31. 5. 2023 se konalo v rámci končícího projektu Místní akční plán III rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s pedagogy, rodiči, zastupiteli a hosty z řad široké veřejnosti pod vedením školní psycholožky a dvou speciálních pedagožek. 

V Obřadní síni Městské části Praha 13 lektorky představily prezentaci na téma přechod dítěte z MŠ do ZŠ, školní zralost, specifika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí s odlišným mateřským jazykem, dětí nadaných i dětí s psychickými či fyzickými obtížemi.

V závěru pak proběhla diskuse, využita byla i možnost konzultace. Pro velký zájem byla prezentace rozeslána všem mateřským a základním školám.

Setkání s možností občerstvení mělo příjemnou atmosféru a bylo hodnoceno jako velmi přínosné, neboť poskytlo konkrétní informace a tipy využitelné v praxi.

Marcela Fuglíková