Jiné jazyky na ZŠ Mládí

Jiné jazyky na ZŠ Mládí

Dvanácté pokračování tradiční oslavy jazyků a jazykové rozmanitosti nám i v roce 2019 zprostředkoval další projektový den k Evropskému dni jazyků (26. 9.). Žáci měli tentokrát za úkol se seznámit a představit jiným netradiční formy komunikace, které často ani za jazyk jako takový nepovažujeme. Během čtvrtečního dopoledne jsme se tak blíže seznámili s morseovkou, neverbální komunikací, obrázkovým písmem, šiframi, jazykem zvířat a dalšími „jazyky“.

Ve třídách na 1. stupni si žáci výsledky své práce předvedli v ročníku. Žáci druhého stupně budou postupně své jinojazyčné výtvory prezentovat v říjnu svým spolužákům a učitelům. Jak školní projekt na 1. a 2. stupni probíhal, je zachyceno na fotografiích.