Každoroční dávka poezie v Mohylce

Každoroční dávka poezie v Mohylce

I v dnešní době plné počítačů a jiných digitálních technologií můžeme zažít příjemné překvapení v podobě zájmu dětí o poezii. Přesněji řečeno o recitaci. V základní škole Mohylová se konala každoroční recitační soutěž, které se zúčastnilo padesát žáků. Z třídních kol postoupili do kola školního zástupci každé z deseti tříd školy. 

Soutěžilo se ve třech kategoriích – první kategorie se účastnili mladší žáci, což byly děti z 1. až 3. tříd. Ve druhé kategorii recitovali starší žáci – tedy žáci 4. a 5. ročníků Mohylky. Speciální kategorii tvořila „Vlastní tvorba“, kdy dva žáci vymysleli vlastní autorskou báseň, kterou na soutěži přednesli.

Za svou píli a předvedený recitační výkon byli oceněni nejen ti, kteří se umístili na prvním až třetím místě, ale odměněni byli také ti, kteří se na vítězných pozicích neumístili. Myslíme si totiž, že je třeba ocenit snahu každého jednoho ze zúčastněných. 

Již teď se těšíme na další ročník této oblíbené soutěže, protože výkony i těch nejmladších dětí jsou mnohdy opravdu dechberoucí. Věříme, že se žáci Mohylky budou básním a jejich přednesu věnovat i nadále.