Komenský do třídy

Komenský do třídy

Jan Amos Komenský (1592 – 1670) byl jeden z největších českých myslitelů, filosofů, spisovatelů, Učitel národů, kterého lze právem označit za zakladatele moderní pedagogiky. Byl tvůrcem ucelené pedagogické soustavy v českých zemích a autorem mnoha učebnic. Jeho věhlas překročil hranice nejen naší země a střední Evropy, ale také celého kontinentu.

Tříletý mezinárodní projekt připomíná Komenského 430. výročí narození a 350. výročí úmrtí. V letech 2020 až 2022 připomene osobnost Učitele národů řada unikátních akcí.

Koordinátor oslav, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, připravil kampaň Komenský do třídy, která do projektu oslav zapojuje školní kolektivy. Smyslem kampaně je upozornit na osobnost J. A. Komenského a aktivním a kreativním způsobem jej přiblížit dnešním žákům.

I naše škola FZŠ Trávníčkova se tohoto projektu zúčastní a žáky 5. C již zapojila do výtvarné soutěže. Jejich obrázky jsou moc pěkné. Posuďte sami.