Dotace MŠMT na pořízení výpočetní techniky pro ZŠ Kuncova

Dotace MŠMT na pořízení výpočetní techniky pro ZŠ Kuncova

ZŠ Kuncova obdržela v říjnu 2020 od MŠMT ČR mimořádné finanční prostředky ve výši 844 542 Kč na pořízení technického vybavení, aby byli učitelé ve škole schopni v případě omezení provozu školy realizovat online výuku a aby bylo možné zprostředkovat při distanční výuce vybavení učitelům i žákům, kteří doma technické vybavení pro zapojení do online výuky nemají. Po výběrovém řízení škola zakoupila 35 nových notebooků s kvalitními technickými parametry a ke stávajícím počítačům ve třídách dokoupila 19 kamer a 19 mikroportů. Součástí dodávky byla i kamera na pořizování videonahrávek, ať už k zaznamenání výuky nebo pro potřeby školy v případě mediální výchovy a realizace projektů. Po návratu k běžné prezenční výuce všech žáků budou notebooky využívány v počítačových učebnách na výuku informatiky, základů programování i pro účely online testování celých tříd. Škola má k dispozici dvě počítačové učebny s 30 a 30 kvalitně vybavenými pracovními místy.

                                   PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova