Kurz 1. pomoci se studentkami SZŠ

Kurz 1. pomoci se studentkami SZŠ

V minulém týdnu navštívily čtvrté třídy a 5. A studentky střední zdravotnické školy z Prahy 10. Seznámily nás s poskytnutím první pomoci při zástavě srdce, učily jsme se záchrannou techniku při dušení, tzv. Heimlichův manévr, trénovali jsme obvazování rány při tepenném krvácí a v závěru dvouhodinového programu jsme zkoušeli použít aplikaci Záchranka (testovací verzi), zavolali jsme záchrannou službu studentce, která nám ve třídě „náhle“ omdlela a poskytli jsme jí první pomoc podle instrukcí operátora. Kurz první pomoci byl pro nás velice užitečný a zábavný. Kateřina Šormová, třídní učitelka 4.C, FZŠ Trávníčkova