Kvalitní předškolní příprava a její vliv na školní zralost

Kvalitní předškolní příprava a její vliv na školní zralost

Setkání na téma předškolní příprava, které se v rámci Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP III uskutečnilo v pondělí 15. 11. 2021 v MŠ Ovčí hájek, bylo určeno také hostům – rodičům předškoláčků a dalším zájemcům z řad široké veřejnosti za účelem vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření.

V první části se přítomným dostalo informací o oblastech, které je třeba u předškoláků rozvíjet, aby byl jejich přechod do první třídy co nejhladší. Lektorky, speciální pedagožka a psycholožka, doporučily osvědčené pracovní materiály a daly konkrétní tipy, jak s dětmi pracovat. Podrobně popsaly, jak vypadá optimální školní zralost, co je indikací k odkladu školní docházky. V závěru pak zodpověděly dotazy přítomných.

Vysoká účast napověděla, že tato problematika trápí celou řadu rodičů i pedagogů, a Pracovní skupina pro rovné příležitosti je připravena nabídnout zájemcům další setkání.

Marcela Fuglíková